Basic Science Division
Dr. C. Arunan Principal Scientist& Head + 91-471-2548314 carunan[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Coastal Environment Division
Dr. Geetha B S Scientist + 91-471-2548243 geethabs[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Smt. Ushakumari J Technical Officer + 91-471-2548495 usha[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Information Systems Division
Sri. Sabarish K Senior Principal Scientist and Head + 91-471-2548232
Sri. Joy C Librarian Grade I + 91-471- 2548238 library[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Smt. Jincy Rajan Library Assistant + 91-471-2548238 library[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Science Education Division
Dr. Anilkumar C Senior Principal Scientist and Head + 91-471-2548223 anil[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Er. Arjun Prasad Scientist B + 91471-2548218 arjun[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Science & Technology Promotion Division
Dr. K. Vijayakumar Senior Scientist + 91-471-2548214 drvijay[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Dr. Anilkumar E. S Scientist + 91-471-2548250 esanil[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Technology Development & Project Management Division
Dr. Ajit Prabhu V Chief Scientist & Head + 91-471-2548252 prabhu[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Dr.Sherin B.M Junior Scientist + 91-471-2548230 sherin[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Sri. Safikh S Technical Officer + 91-471-2548315 safikh[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Science Popularisation Wing
Dr. P. Harinarayanan Principal Scientist + 91-471-2548299 hari[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Binuja Thomas Principal Scientist
Wetland Technical Unit
Dr. P. Harinarayanan Principal Scientist + 91-471-2548299 hari[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Women Scientists Division
Dr. K R Lekha Senior Principal Scientist & Head + 91-471-2548208 lek[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
Kerala Biotechnology Commission
Dr.Sarika A. R. Scientist + 91-471-2548254 sarikaar[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in